Etický (pidi)kodex pro užívání AI

V nakladatelství YA čtu věříme, že umění – ať již vizuální jako ilustrace či fotografie, nebo literární – patří lidem, ne strojům. Rozhodli jsme se proto přijmout tato pravidla pro užívání AI, kterými se budeme řídit:

1. Nebudeme užívat výtvory umělé inteligence, které napodobují ilustrace, fotografie a literární díl

a) k propagaci,
b) jako součást doprovodných materiálů k našim knihám,
c) jako součást našich knih.

2. Budeme dbát na to, abychom spolupracovali s umělci, kteří díla sami tvoří. Zjistíme-li, že ilustrátor či autor vydává výtvory vygenerované umělou inteligencí za své, bude s ním spolupráce ukončena.

Umělá inteligence ovšem může fungovat i jako užitečný nástroj během tvoření, tudíž nevylučujeme, aby umělci, se kterými spolupracujeme, umělou inteligenci používali jako:
a) zdroj inspirace (obdobně jako prohlížení děl jiných umělců),
b) možnost, jak vysvětlit a demonstrovat vlastní vizuální vizi (referenční obrázek),
c) způsob rešerše (ovšem doporučujeme si informace ověřovat),
d) součást grafických programů, pokud nečerpají z tvorby někoho jiného, ale pouze z díla samotného (typicky funkce doplnění fotografie dle zbytku).

3. Vynasnažíme se, abychom při zakupování licence na již existující fotografie a ilustrace prověřili jejich původ, a pokud zjistíme nebo se budeme domnívat, že nejsou vytvořeny člověkem, smlouvu neuzavřeli.

Tato pravidla jsme přijali dne 24. 7. 2023. Jelikož se AI velmi rychle vyvíjí, očekáváme, že je bude nutné pravidelně aktualizovat.

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám! :)

Zpět do obchodu